۱۳۹۱ آبان ۲۷, شنبه

دوباره بازار انتخابات ....!!!!! دم خروس یا قسم حضرتش .....!!!!!

هیچ نظری موجود نیست: