۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعهتنها       تنهایی من است    در شبهای بی کسی
آنجا که باور فریاد    انگار        خمیازه  است 

هیچ نظری موجود نیست: