۱۳۹۰ اسفند ۹, سه‌شنبه

آب دریا آتشم خاموش کرد
خیس باران مانده خاکسترم را کوه کرد

هیچ نظری موجود نیست: