۱۳۸۹ مهر ۱۵, پنجشنبه


همه هراس من از آن بود که عشق پروازی نه , گریزگاهی گردد

هیچ نظری موجود نیست: