۱۳۸۸ آبان ۲۲, جمعه


۱ نظر:

ملوذی گفت...

این نوشته مرا به یاد شخصیت ناپلئون انداخت ..آخرین ایستگاه آخر دنیا نیست بل می تواند حتی شروعی باشد